Thái Nguyên phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành dẫn đầu về chuyển đổi số

Ngày đăng: 19:32 31/12/2020

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Mục tiêu của Nghị quyết về phát triển chính quyền số đến năm 2025 phấn đấu trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp số; tập trung đầu tư để xây dựng hình thành 3 đô thị thông minh, gồm: T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và T.X Phổ Yên.

Đặc biệt, Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; có trên 3.000 doanh nghiệp số; Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Như vậy, đến thời điểm này Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số.

Toản cảnh Hội nghịToản cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã dành thời gian nghe và cho ý kiến vào các nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cần làm rõ, giải trình những vấn đề mà các đại biểu còn có nhiều ý kiến, bảo đảm Nghị quyết ban hành sát với tình hình thực tiễn của địa phương, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện.

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong tất cả các lĩnh vực KT-XH của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền để  người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích mang lại của chuyển đổi số thì sẽ chủ động, tích cực thực hiện; ưu tiên một số lĩnh vực về y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch, các dịch vụ công... hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, góp phần hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các địa phương quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”, các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đến năm 2025, Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. – Theo Nghị quyết cuả BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Theo Báo Thái Nguyên