TUYỂN NHÂN SỰ LÀM TẠP CHÍ DOANH NHÂN VÀ PHÁP LÝ

Ngày đăng: 12:54 31/03/2021

1.Vị trí Trưởng ban (hoặc phụ trách Ban): 2 người cho ban Kinh tế-Xã hội và ban Pháp lý-Bạn đọc

*Tiêu chí:

-Có bằng đại học, cao đẳng

-Có thẻ nhà báo

-Nếu chưa có thẻ nhà báo thì là phóng viên có thời gian làm báo từ 5 năm trở nên, có hợp đồng dài hạn với báo, tạp chí công tác trước đó.

-Có kỹ năng biên tập

-Có tư duy đề tài

-Có kỹ năng điều hành, chỉ đạo phóng viên trong ban thực hiện các đề tài được giao, đề tài do Trưởng ban, phóng viên tìm kiếm.

*Trách nhiệm:

-Chịu trách nhiệm trước Ban biên tập về hoạt động của Ban

-Ngoài đề tài do cấp trên yêu cầu thực hiện thì 1 tháng Trưởng ban phải có 5 đề tài khả thi để chỉ đạo phóng viên thực hiện.

-Chịu trách nhiệm trước tòa soạn, cơ quan chủ quản, pháp luật nếu vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, hoạt động nghiệp vụ, tôn chỉ mục đích….

*Quyền lợi:

-Được đóng bảo hiểm theo mức lương

-Tổng thu nhập 1 tháng là 10.000.000 đồng-12.000.000 đồng

-Được hưởng chiết khấu khi thực hiện hợp đồng truyền thông, sau thuế là 45%.

-Được hưởng 50% chiết khấu đối với những hợp đồng hợp tác mà không cần nội dung truyền thông thường kỳ.

-Được làm thẻ Hội viên, thẻ nhà báo (nếu chưa có).

2.Phóng viên: 10 người.

*Tiêu chí:

-Có bằng đại học, cao đẳng

-Ưu tiên người làm báo có kinh nghiệm từ 5 năm trở nên, đã có thẻ nhà báo, có hợp đồng dài hạn với cơ quan báo chí khác (được ký hợp đồng luôn).

-Có kỹ năng tác nghiệp tốt (viết, thực địa hiện trường, đọc hồ sơ chuẩn)

-Có kỹ năng phối hợp nhóm.

*Quyền lợi:

-Được đóng bảo hiểm theo mức lương

-Được hưởng lương và chiết khấu theo doanh số

-Vượt doanh số thì được hưởng chiết khấu khung khác trong doanh số.

-Được tạo điều kiện làm thẻ Hội viên Hội Nhà báo và thẻ Nhà báo.

*Trách nhiệm:

-Thực hiện đúng cam kết khi ký hợp đồng lao động và các phụ lục về doanh số.

-Ngoài thực hiện các đề tài do lãnh đạo, Trưởng ban giao thì phải tự tìm kiếm đề tài để thực hiện đủ doanh số.

-Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, tòa soạn, cơ quan chủ quản, pháp luật nếu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tôn chỉ mục đích, hoạt động nghiệp vụ….

Lưu ý:

-Ứng cử viên Trưởng ban, phóng viên đủ tiêu chí thì ký hợp đồng lao động luôn; có thẻ thì thực hiện đổi thẻ cho họ để họ hoạt động nghiệp vụ.

-Chưa đủ tiêu chí thì bắt buộc phải thử việc trong 3 tháng, đối với phóng viên. Trong quá trình thử việc, xuất sắc thì có thể rút xuống 2 tháng, 1 tháng, rồi ký hợp đồng, tùy theo trường hợp cụ thể.

-Vị trí Trưởng ban: Đủ tiêu chí thì ký hợp đồng luôn, vị trí này họ không chấp nhận thử việc.

-Với phóng viên: Doanh số 1 tháng là 10 triệu đồng. Đủ doanh số cho hưởng tiền lương khởi điểm, đóng bảo hiểm và hưởng 10% chiết khấu sau thuế. Vượt định mức doanh số, hưởng 45% chiết khấu sau thuế (phần vượt).